Geen licentie? Uitleg over stijgen en dalen!

Geen licentie? Uitleg over stijgen en dalen!

Communicatie aan Voetbal Vlaanderen - clubs van D2 + D3 – evenals eventueel betrokken clubs van D1

Impact licentiereglementering op de kampioenschappen van 2de en 3de klasse amateurs (en eventuele

gevolgen voor 1ste provinciale)

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam eerder al enkele interpretatieve beslissingen teneinde een

correcte toepassing van de beoogde reglementering uit te voeren. Deze werden gepubliceerd in :

SPORTLEVEN 05 / 02 / 2020 zie officiële berichten V477

SPORTLEVEN 19 / 02 / 2020 zie officiële berichten V1556 + V1557 + V476 + V1532

Het Bestuur van Voetbal Vlaanderen vulde de reglementering V1556 + V1557 nog aan na beslissing in de

bestuursvergadering d.d. 18/02/2020, op verzoek van VACHA in de VSC van 08/02/2020.

Er volgt nog een publicatie in SPORTLEVEN van 26/02/2020 onder de titel ‘officiële berichten’.

De Hoge Raad van de KBVB besliste in vergadering van 10/02/2020 artikel B 1532 te wijzigen.

SPORTLEVEN 19 / 02 / 2020 zie Comités en commissies – Hoge Raad – B1532 - tekst blz. 10

Hierdoor is wat volgt van toepassing :

Vooreerst dient er gepreciseerd dat problemen ingevolge algemeen forfait of niet behalen van de vereiste

licentie een uitwerking hebben in de reeks van de afdeling waarin de betrokken club uitkwam (B1532.12).

Ook dient er rekening te worden gehouden met de chronologie van de gebeurtenissen.

1. Algemeen forfait ingediend door KFC Duffel in 2de B

- Art. B1527.14: de club eindigt op de laatste plaats van de rangschikking (waardoor ze degradeert), maar

ondergaat daarenboven een bijkomende degradatie van één afdeling, zodat ze volgend seizoen het

kampioenschap dient aan te vangen in 1ste provinciale Antwerpen (met een handicap van 9 punten)

- Art. B1532.11: de openstaande plaats in 3de klasse amateurs wordt ingenomen door een bijkomende

promoverende club, uit de provincie waartoe KFC Duffel behoort, in casu de provincie Antwerpen (Art.

V1532.1322)

2. Niet aanvragen of niet bekomen van de licentie van amateurclub in de hogere regionale afdelingen

21. In 2de klasse amateurs

- Al deze clubs worden geacht het kampioenschap als laatste te hebben beëindigd (Art. B1532.12) en

worden verwezen naar de 1ste provinciale afdeling (Art. V476.5 en V476.6)

In Art. B1532.12 is de foutieve en irrelevante verwijzing naar P1541 en P1544 geschrapt en vervangen door

“Titel 4, hoofdstuk 6”

- Er komen in een bepaalde reeks dus plaatsen vrij. Deze worden als volgt ingevuld:

• Vooreerst wordt het aantal dalers in de betrokken reeks verminderd, zodat de nummers 15 en 16

zich eventueel redden (er zijn 2 rechtstreekse dalers per reeks: Art. V1556.34)

• Indien er dan nog openstaande plaatsen zijn, worden deze geleverd door de eindronde stijgen van

3

de klasse amateurs (Art. B1532.11)

• Indien er hierdoor vrijkomende plaatsen zouden zijn in 3de klasse amateurs, worden deze

toegewezen aan clubs van dezelfde provincie als de ploegen die geen licentie hebben aangevraagd of

bekomen (Art. B1532.12 en V476.7).

- De eindronde “dalen 2de klasse amateurs” wordt betwist tussen de nummers 14 van elke reeks,

namelijk de ploegen die in normale omstandigheden (geen algemeen forfait, geen problemen met

licenties) op de laatste niet-daler plaats uitkomen (Art. V1556.61).

Deze eindronde dient normaliter betwist te worden met twee ploegen, want uit deze eindronde

kunnen of geen, of 1 of 2 ploegen dalen.

Als er bijvoorbeeld in een bepaalde reeks 3 probleemgevallen zijn die allen op de laatste plaats

worden geplaatst, zou men kunnen aanhalen dat er in die reeks eigenlijk geen nummer 14 is, en dat

de eindronde dus enkel zou moeten betwist worden door de nummer 14 van de andere reeks, die

hierdoor eventueel zou moeten degraderen zonder haar kansen te hebben kunnen verdedigen,

terwijl de “normale” nummer 16 van de andere reeks gewoon gered zou zijn en zelfs niet aan de

“eindronde dalen” zou moeten deelnemen. Dat is uiteraard niet wat gewenst is.

Daarom werd door interpretatie bepaald dat de eindronde betwist wordt door de ploegen die, in

een eventuele herziene eindrangschikking, op de laatste niet-dalers plaats zijn geëindigd. Het

artikel dat dit regelt, ziet er hierdoor als volgt uit :

V.1556 - 61. De “eindronde dalen 2de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” wordt, na eventuele herziening van het

eindklassement, gespeeld tussen de laatste niet rechtstreekse daler van elke reeks.

Indien echter, wegens een samenloop van omstandigheden (groot aantal clubs die geen licentie behalen eindigend op de

14de, 15de en 16de plaats) dit een club zou zijn die zich in het sportieve eindklassement van het behoud verzekerde, zal deze

club niet hoeven deel te nemen aan deze eindronde. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen zal dan de nodige maatregelen

treffen inzake deze eindronde, rekening houdende met de toestand in alle reeksen van de afdeling en het aantal dalers dat

deze eindronde dient te leveren.

22. In 3de klasse amateurs:

- Al deze clubs worden allen geacht het kampioenschap als laatste te hebben beëindigd (Art.

B1532.12) en worden verwezen naar de 1ste provinciale afdeling (Art. V476.5 en V476.6).

- Er komen in een bepaalde reeks dus plaatsen vrij. Deze worden als volgt ingevuld:

• Vooreerst wordt het aantal dalers in de betrokken reeks verminderd, zodat de nummers 14, 15

en 16 zich eventueel redden (er zijn 3 rechtstreekse dalers per reeks: Art. V1557.34)

Deze ploegen worden, samen met de dalers van de andere reeks, vervangen door de

kampioenen van 1ste provinciale en de winnaar van de interprovinciale eindronde

• Indien er dan bijkomende openstaande plaatsen zijn, worden deze toegewezen aan clubs van

dezelfde provincie als de ploegen die geen licentie hebben aangevraagd of bekomen (Art.

B1532.12 en V476.8) Door interpretatie wordt gepreciseerd dat dit de ploegen zijn die zich het

best hebben geplaatst in de eindrangschikking van hun reeks vooraleer de herziening plaatsvond

ingevolge de licentieproblemen.

- De eindronde “dalen 3

de klasse amateurs” wordt betwist tussen de nummers 13 van elke reeks,

namelijk de ploegen die in normale omstandigheden (geen algemeen forfait, geen problemen met

licenties) op de laatste niet-daler plaats uitkomen (Art. V1557.51). Ook hier werd door interpretatie

bepaald dat de eindronde betwist wordt door de ploegen die (na een eventuele herziene

eindrangschikking) op de laatste “niet-dalers plaats” zijn geëindigd. De aangepaste reglementstekst

luidt als volgt :

V1557-51. De “eindronde dalen 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen” wordt, na eventuele herziening van het

eindklassement, gespeeld tussen de laatste niet rechtstreekse daler van elke reeks.

Indien echter, wegens een samenloop van omstandigheden (groot aantal clubs die geen licentie behalen eindigend op de

13de, 14de, 15de en 16de plaats) dit een club zou zijn die zich in het sportieve eindklassement van het behoud verzekerde, zal

deze club niet hoeven deel te nemen aan deze eindronde. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen zal dan de nodige

maatregelen treffen inzake deze eindronde, rekening houdende met de toestand in alle reeksen van de afdeling en het aantal

dalers dat deze eindronde dient te leveren.

Voetbal Vlaanderen, 24 / 02 / 2020