De Lustige Supporters

Image

Info

Lokaal
"CAFE FLANDRIA"
Stationsstraat 14 Torhout
Voorzitter
Van Daele Antoine
Ondervoorzitter
Vanhoutte Steven
Penningmeester
Persyn Willy
Secretaris
Persyn Willy

Bestuursleden

  • Bouckaert Bernadette
  • Vanacker Gilbert
  • Vandewiele Ivan
  • Van Thomme Eddy
  • Debruyne Rene
  • Bonte Marro

In 2016 bestonden De Lustige Supporters 85 jaar

Ergens in 1931 zitten enkele supporters van “FC Thourout” samen in het toenmalig café ”Victoria” in de Boeiaardstraat. Ze willen een supportersclub stichten en dit om 2 redenen. Ten eerste om de verplaatsingen te organiseren, geen sinecure want op dat ogenblik reden er maar bitter weinig auto's maar vooral om een centje bij te dragen voor hun club die in financiële nood zat ; niets nieuws onder de zon dus.

Er werd een bestuur gekozen ; Achiel Blondeel voorzitter, Arthur Pollefeyt ondervoorzitter, André Keirsebilck secretaris en Richard Goethals en dochter Julia lokaalbazen. En de naam : Alfons Decloedt stelt voor : er is wel een “Lustig Vinkske” waarom geen “Lustige Supporters” ?

In de eerste jaren werd op eerder bescheiden manier gewerkt : een “pronostiekske” en de klassiekers : kaartingen en tombola's..

De eerste grote activiteit was het inrichten van een speciale trein naar Poperinge om massaal (meer dan 1000 man) de ploeg aan te moedigen in de, overigens gewonnen, kampioenschaps-wedstrijd. Dan kwam de oorlog roet in het eten gooien.

Ondertussen was Kamiel Nollet (vader van 3 voetballende zonen) voorzitter geworden, André Vandecasteele ondervoorzitter en even later Robert Deketelaere secretaris.

In 1951 kwam de kentering. FC verhuisde van de Paardemarkt naar de Velodroom en door het toedoen van een drietal mensen actief in de bouw werd een kantine neergezet. Dit zou later cruciaal zijn voor het voortbestaan van de Lustige Supporters.

Vanaf dan werd onder het voorzitterschap van Pierre Vanbrussel, ondervoorzitter Georges Rommelaere en secretaris Marcel Vanhoutte steeds intensiever gewerkt. Het nodige zaad kwam in het bakje met showavonden in de Kino Thor met onder meer Bobbejaan Schoepen en Jan Verbraeken en anderen en telkens voor een overvolle zaal.

Met het gespaarde geld werd in 1951 een klankstudio met klankinstallatie ingericht en hier is een anekdote aan verbonden : lokaalhoudster Julia fungeerde als meter en zou zoveel maal trakteren als ze knipte maar wat ze niet wist is dat er een ijzerdraad in het lint stak zodat ze 3 maal moest knippen. U ziet : “lustige” supporters.

Tussen 1955 en pakweg 1975 was ook de periode van de traditionele paaswedstrijden tegen Engelse ploegen, 2 of 3 soms in een WE. Zo kregen we verleden jaar op de wedstrijd tegen Izegem (wat een toeval) 2 Engelsen op bezoek die hier in 1965 gespeeld hadden. En toen we eens een naam van een ploeg niet door gemeld werd, werd prompt “FC Cousebrook” op de affiche vermeld zonder dat iemand het door door had.

In 1955 zakte FC uit 1e provinciaal en bengelde zelfs even later aan de staart van 2e. Er kwam geen kat meer kijken en de investeerders in de kantine hadden o zo graag hun geld teruggezien.. FC had gewoontegetrouw geen geld om die te kopen maar ondervoorzitter Georges Rommelaere had het lumineus idee om aan te kloppen bij erevoorzitter en brouwer Edmond Bekaert, Er werd geleend bij hem en de kantine kwam in het bezit van de Lustige Supporters.

En we hadden geluk : FC speelde van langsom beter, steeg in 1967 weer naar 1e provinciale en in 1969 zelfs naar 4e nationale ofte bevordering. Er werd regelmatig voor 1000 of meer betalende toeschouwers gespeel en de kantine draaide op volle toeren.

Hier moeten we even stilstaan bij de figuur van Georges Rommelaere : Lustige Supporter van het eerste uur, ondervoorzitter, dienstdoende voorzitter en voorzitter maar vooral kantinehouder samen met zijn echtgenote Adriënne en dit zowel gedurende 35 jaar. Beiden zijn helaas overleden.

Als tegenprestatie namen de Lustige Supporters het financiële plaatje van de reserven, toen “Third Boys' of op z'n Torhouts “turfboys”. In 1967 werd de kantine grotendeels door eigen bestuursleden 2 maal zo groot gemaakt. We hebben er het raden naar hoeveel hoeveel pintjes er over de toonbank zouden gegaan zijn.

In 1990 werd de kantine samen met de inmiddels aangekochte minibus, de bijbehorende garage n een miljoen frank er bovenop aan KVK overgedragen. Het busje zou het uiteindelijk 23 jaar volhouden en de kantine werd in 1991 vervangen door de huidige.

Ondertussen waren enkele wijzigingen gebeurd : het ondertussen koninklijk geworden FC werd K(oninklijke) V(oetbal) K(lub) en de Lustige supporters kregen achtereenvplgens als dd. voorzitter Georges Rommelaere, voorzitter Aurele Declercq in 1971 en na 10 jaar opnieuw Georges Rommelaere, ditmaal als voorzitter.

Gerard Jaques was eventjes secretaris maar ging in 1966 zijn voorganger Marcel Vanhoutte achterna naar het hoofdbestuur. Willy Persyn werd secretaris en een vijftal jaar later ook schatbewaarder. Roger Degrande hield van 1996 tot 2001 de voorzittersstoel warm en werd dan tot 2010 opgevolgd door Gerard Jaques.

Naast de reeds vernoemde Victoria werd het Graaf Hapken en dan achtereenvolgens de Wachtzaal ofte Leegtje, de Charly's, na de fusie de Karpel en na de defusie in 2001 de Flandria het lokaal. Vanzelfsprekend bleven de Lustige Supporters de KM trouw.

Het bestuur in 2016 bestond uit Antoine Van Daele (voorzitter) Steven Vanhoutte (ondervoorzitter) Willy Persyn (secretaris-schatbewaarder) Eddy Van Thomme, Ivan Vandewiele Gilbert Vanacker en Bernadette Bouckaert

Keolis