Wat bij gelijke stand na 30 speeldagen?

Wat bij gelijke stand na 30 speeldagen?

Er zit een kleine wijzinging in het reglement ten opzichte van voorgaande jaren! (Zie rood!)

2. Rangschikking

21. Algemene regel

211. De ploeg die over hei totaal van de wedskijden van haar afdeling, of in voorkomend geval van haar reeks, de meeste punten behaalt, wordt het hoogste gerangschikt.

Wanneer meerdere ploegen evenveel punten bekomen, worden deze gerangschikt volgens:

- het grootste aantal ovenrwinningen,

- het beste doelpuntensaldo;

- het grootste aantal gemaakte doelpunten;

- het grootste aantal overwinningen op verplaatsing

- het beste doelsaldo op verplaatsing

- het grootste aantal doelpunten gemaakt op verplaatsing;

- de einduitslag van een te spelen testwedstnjd, met eventueel verlengingen en een strafschoppenreeks.

LAAT ONS MET ZIJN ALLEN HOPEN DAT DIT NIET VAN TOEPASSING ZAL ZIJN OP ONZE PLOEG EN DAT WE ONS RECHTSTREEKS KUNNEN REDDEN MET HET AANTAL BEHAALDE PUNTEN! BIJ ZES OP ZES ZIJN WE DAT AL ZEKER!